Ondanks een noodkreet van de provincies Friesland, Drenthe en Overijssel wil minister Christianne van der Wal haar wolvenbeleid niet aanpassen.

Een paar weken geleden vroegen de drie provincies de minister of het mogelijk is om de wolf te weren uit gebieden waar het dier schade kan aanrichten onder het vee. Er zijn in Friesland, Drenthe en Overijssel nauwelijks uitgestrekte bosgebieden waarin de wolf zich kan verschuilen en te weinig dieren waarop ze kunnen jagen, aldus de provinciebestuurders.

De minister stelt nu dat ze begrip heeft voor de zorgen over de wolf. Maar ze wil eerst met alle partijen in gesprek, zodat die meer begrip krijgen voor elkaars standpunten. Van der Wal wacht ook nog op advies van de Raad voor Dierenaangelegenheden en is in Europees verband in gesprek over de wolf. Maar vooralsnog verandert er niets aan de aanpak van de wolf, aldus de minister.

Een stap vooruit

De Friese gedeputeerde Klaas Fokkinga reageert teleurgesteld. Tegelijkertijd noemt hij het positief dat de minister (opnieuw) aangeeft dat ze wel wil werken aan een internationaal Europees beleidsplan over de wolf. Een beleid dat dus niet alleen voor Nederland geldt, maar voor heel West-Europa. Fokkinga: "Ze heeft al contact opgenomen met Duitsland. Dat vind ik een stap vooruit", aldus Fokkinga bij Omrop Fryslân.

Eerder drong ook zijn Drentse collega aan op een internationaal wolvenbeleid. Niet alleen op het niveau van regeringen, maar ook in het Europees Parlement. "Nederland heeft zich tot nu toe niet echt geroerd in het Europees Parlement", aldus de Drentse gedeputeerde Henk Jumelet bij RTV Drenthe. "Ondertussen veroorzaakt de wolf onrust en verdriet in ons land."

Op dit moment kunnen overheden niet zomaar besluiten om in te grijpen door wolven te verplaatsen of af te laten schieten. Vooralsnog wordt het protocol gehanteerd dat er Europees een 'gunstige staat van instandhouding' moet zijn. Dat houdt in dat er over heel Europa minstens 1000 wolvenroedels moeten zijn voordat wordt ingegrepen. Nu zijn er 300 roedels.

Geurspoor van urine

Provincies zelf kunnen weinig doen. De provincie Drenthe heeft de subsidieregeling voor wolfwerende rasters uitgebreid. Konden eerst alleen geiten- en schapenhouders een subsidie aanvragen, nu geldt dat ook voor eigenaren van runderen, varkens, paarden, pony's, ezels en alpaca's. Drenthe is ook begonnen met vier proeven, waaronder een met wolvenurine. Onderzocht wordt of wolven zich ergens niet wagen, als daar een geurspoor van urine is.

Ook Friesland subsidieert rasters en hekken. Al wordt daar vooralsnog weinig gebruik van gemaakt, volgens gedeputeerde Fokkinga, omdat het onderhoud veel werk is. De hekken zijn ook niet altijd effectief. Fokkinga: "Maar het is momenteel het enige wat we kunnen doen. We mogen de wolf niet wegjagen."

Bron