Het landelijke watertekort is voorbij. Her en der is nog wel sprake van een tekort, maar landelijk is de vraag niet meer groter dan het aanbod van zoet water, meldt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Dat komt door de regen van de afgelopen weken.

Er is nog wel sprake van een "dreigend watertekort", zegt het ministerie, maar het KNMI verwacht de komende weken extra regen.

Nu de droogte afneemt, kan bijvoorbeeld de scheepvaart weer meer gebruik maken van sluizen en zijn extra pompinstallaties niet overal meer nodig. Ook komt het Managementteam Watertekorten (MTW) niet meer bijeen.

Beperkingen

In bijvoorbeeld de Maas in het zuiden van land of bij de sluizen van IJmuiden is de droogte nog wel zodanig dat daar zogeheten 'schutbeperkingen' zijn. Dat betekent dat niet alle schepen de sluizen kunnen gebruiken. Ook ervaart de landbouw in sommige gebieden nog hinder, bijvoorbeeld door regionale sproeiverboden in het zuiden en oosten.

Het ministerie wijst er wel op dat voor herstel van de natuur een langere periode van neerslag nodig is. Het grondwater staat nog altijd laag en het duurt lang voordat dat is aangevuld, zeker in de hogere delen van Nederland.

Ook blijft het tegengaan van verzilting (de toename van het zoutgehalte in de bodem en het water) een punt van aandacht voor het ministerie, vooral in het Noordzeekanaal, het IJsselmeer en in het Westland.

Bron