In het Oude Diep bij het Drentse Peize zijn 140 zeeforellen met een zender uitgezet. Ze moeten natuurbeschermers gaan helpen aan een antwoord op de vraag welke problemen de vissen tegenkomen onderweg naar de Waddenzee.

De jonge vissen zijn door onderzoekers voorzien van een klein zendertje. Langs de waterroute naar de Waddenzee zijn meerdere ontvangers neergezet. "Als de vissen daar langs zwemmen, worden ze gedetecteerd", vertelt Wouter van der Heij van de Waddenvereniging aan RTV Noord. Zo kunnen de onderzoekers zien of vissen ergens vastlopen op hun route. "Als er knelpunten zijn, kijken we of die opgelost kunnen worden."

Doorgang in sluizen

Eerder onderzoek wees uit dat de sluis van het Lauwersmeer zo'n knelpunt is. De vissen konden daar niet makkelijk verder zwemmen. In de sluis is nu een doorgang gemaakt. Met dit soort ingrepen wil de Waddenvereniging de visstand in de Waddenzee en in beekjes op het vasteland, zoals het Oude Diep, herstellen.

Voor deze uitzetting is gekozen voor de zeeforel. Dat is een soort waar niet op gevist mag worden, omdat die volgens Van der Heij nog maar weinig in Nederlandse wateren voorkomt. "In Denemarken hebben ze soortgelijke acties gedaan en met succes. Daar is de zeeforel op sommige plekken weer terug."

Het doel van het onderzoek is dat over een aantal jaren ook hier in Nederland weer een grote populatie zeeforellen rondzwemt.

Bron