Een kudde heideschapen helpt sinds vandaag bij het groenonderhoud van Paleis Soestdijk. De schapen gaan het landgoed bij het paleis meerdere keren per jaar begrazen.

Het gaat om een kudde van het herdersechtpaar Werner en Ester Floor. Zij trekken met hun beesten door het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug, in de buurt van het paleis.

Maaien

Omdat het om herders uit de omgeving gaat die te voet langs landgoederen en natuurterreinen trekken, is het natuurlijk 'maaien' duurzaam. De schapen gaan onder meer de graslanden in het bos begrazen om de variƫteit in plantensoorten te bevorderen.

De directeur van het paleis is er blij mee. "In het bos willen we de komende jaren zoveel mogelijk natuurwaarden realiseren en het beweiden met schapen heeft hierop een heel positieve invloed. Daarnaast past dit in onze ambitie om van Paleis Soestdijk het eerste energieneutrale paleis en circulaire landgoed te maken."

Paleis Soestdijk wordt momenteel gerestaureerd en krijgt een nieuwe functie, maar over de haalbaarheid daarvan is nog geen zekerheid.

Bron