Een projectgroep van de Protestantse Kerk in Nederland wil dat alle vrijwilligers en professionals van de aangesloten kerken een verklaring omtrent het gedrag (vog) overleggen. Dit om misbruik binnen de kerken tegen te gaan.

Preventie van misbruik is al jaren een thema binnen de PKN. Kerkelijke gemeenten kunnen nu al gratis een vog aanvragen voor vrijwilligers en leidinggevenden. In de nota die door de projectgroep is opgesteld, staat dat het preventiebeleid moet worden aangescherpt. Dat kan onder meer door het aanstellen van vertrouwenspersonen en het verplicht stellen van een vog. De nota staat morgen op de agenda van een vergadering van het PKN-bestuur.

Een vog is een verklaring van het ministerie van Justitie en Veiligheid waaruit blijkt dat het gedrag van iemand in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving, bijvoorbeeld bij het werken met jeugd of mensen met een beperking.

Bron